Ημερομηνία/Date                          Τιμή/Price

11/ 6 - 20/6 

€30

21/6 - 30/6 

€35

1/7 - 15/7 

€40

16/7 - 31/7 

€45

1/8 - 15/8

€50

Ημερομηνία/Date                                 Τιμή/Price                           

16/8 - 31/8

€45

1/9 - 10/9

€40

11/9- 20/9

€35

21/9 - 30/9

€30

* H τιμή που αναγράφεται για κάθε δωμάτιο είναι ανεξάρτητη από τη θεματική του κατηγορία και αφορά μία διανυκτέρευση, ασχέτως από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν σε κάθε δωμάτιο.